Svarīgi

Vēršam Jūsu uzmanību, ka līdz 2018.gada 31.decembrim visiem strādājošiem 
psihologiem ir tiesības reģistrēties psihologu reģistra, sertificēties 
izvēlētājā profesionālas darbības jomā bez  sertifikācijas pārbaudījuma 
kārtošanas (likuma Pārējas noteikumi). Savukārt 2019.gada 1.janvārā 
spēkā stāsies vispārēja psihologu sertificēšanas kartība, kas neparedz 
sertifikācijas atvieglojumus līdz šim nodarbinātājiem psihologiem.
 
 
LPAF valdes priekšsēdētāja E. Mūze